Prvi broj “Zova”, revije za ljubitelje prirode,  izašao je 2. marta 1984. Već 33 godine prati sva dešavanja iz sveta kinologije, ekologije, lova i ribolova, i obrađuje teme iz sveta koji nas okružuje.

Osnivač je Kompanija “Novosti”, a prvi urednik bio je Vladimir – Lale Perović. Nakon njega, našu reviju su uređivali: Milan Jovanović, Vladimir Žalac, Miodrag Palić, Todor Mutavdžić, Dušan Milovanović i Zoran Milović. Od oktobra 2016. “Zov” uređuje Dragana Čabarkapa.

U prvih 20 godina izlaženja, “Zov” je organizovao akcije iz kinologije ( “Živi darovi” i “Yu dog show”) i lova i ribolova, Trofej “Zova” koji je održavan na Paliću i “Lov na bakarnu lisicu”, koji se održava u Kamenovu. Ova akcija traje neprekidno 24 godina, kao i “Somovijada” u Malom Zvorniku.