Da li redovno vodite ljubimca na vakcinaciju?
Da
Ne
Kontakt
`ZOV`
11000 Beograd,
Trg Nikole Pašića 7/III

Tel. 011 302 80 00 lokal 1109, 1110
011 3028 - 387.
Faks: 011 3028 - 387,
P. fah 39, 11060 Beograd

e-mail: zov@novosti.rs

****
Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:
TRI meseca 640,00 dinara
ŠEST meseci 1280,00 dinara

Pretplata u inostranstvu:
TRI meseca 1416,00 dinara
ŠEST meseci 2832,00 dinara

Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.

Fax: 011/3028-105
e-mail: pretplata@novosti.rs